afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 202

Den Ossenkop : In de Roos

Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Adresboeken
Hinthamerstraat 202
M 396

Hinthamereinde D 71 (????)
1865F. Schuurman (opzigter in eene branderij) - A.J. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875L. van den Burg (commies verificateur bij 's rijks belastingen) - wed. A.J. van Son (mr. koper en blikslager)
Hinthamereinde D 68 (1880)
1908C. van Son (koperslagerij)
Hinthamerstraat 202 (1909)
1910C. van Son (koperslagerij)
1928G.J. van der Leeuw - fa. A.J. van Son
1943F.A. van der Leeuw (loodgieter) - Firma A.J. van Son (koperslagerij, sanitaire artikelen)