afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 2 : De Gapert

bouwjaar: 1900
huidige functie: horeca / restaurant-bovenwonen
oorspronkelijke functie: bedrijf-wonen

Bouwhistorie

'De Gapert' (1573)

Hinthamerstraat 2

201
202
Literatuur
CB 1520 f 15; CB 1573 f 18v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 213; Z 1547.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 201-202
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 2-2a

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
Vermelding
1742 Eene huysinge op de bootermarkt gemeenijk genaamt Rouanen, d'eene zijde huys en de Erve fr. Aagt, d'ander zijde huysinge van de wede Mans. Strekkende voorwaars van de gemeene markt tot de riviere Diese, agterwaarts het Vrist(moeilijk leesbaar) transport van dato 23 januarij 1742
Cijnsboek 1728-1810 (282-1, fol 31)
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 2
M 213

De Gapert (1648)
Meelsack (1675)
De roode Leeuw (1678)
Rouanen (1741)
Groote Markt A 54 (????)
1790Ludwig Marggraaff bron
1822Johan Kristoffel Marggraff (vrederechter in het kanton Den Bosch) bron
Markt C 8 (????)
1865L.W.J. Marggraff (kantonregter)
1875J.L. Marggraff (advocaat)
1875J.A. Suijs (mr. koek- en banketbakker en chocolaadfabriekant)
Hinthamerstraat C 8 (1880)
1881mr. J.L. Margraff (advocaat en plaatsvervanger bij het kantongerecht) - J.A. Suijs (mr. koek en banketbakker en chocoladefabriekant)
1908wed. Leon A. van Baer (particuliere)
Hinthamerstraat 2 (1909)
1910wed. Leon van Baer (particuliere)
1923Henrica J.L.M. van Baer (zonder)
1928E.I. de Winter - echtg. A. Wittenberg
1943J.J.H. van Bergen (sigarenmagazijn) - Jos, van Bergen (sigaren, sigaretten, tabak)