Hinthamerstraat 197-195

't Wilt Paerd

Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Adresboeken
Hinthamerstraat 197
Hinthamereinde E 23 (????)
1865L.M. Seijffers (vleeschhouwer en koopman in vette kalveren)
1875L.M. Seijffers (vleeschh. en koopm. in kalveren)
Hinthamereinde E 23 (1880)
1881J.B. Keukenbrink (4e kl. gepension.) - L.M. Seijffers (vleeschh. en koopman in kalveren)
1908Th.A. van Ravenstein (steenkoolhandel)
Hinthamerstraat 197 (1909)
1910Th.A. van Ravenstein (steenkolenhandel)
1923Willem A. Carre (zonder) - Petrus P. Delft (schoenmaker)
1928W.A. Carré - T.C.J.I. van Ravenstein - Th.A. van Ravenstein
1943H.J. Lensen (koopman)
Hinthamerstraat 195
Hinthamereinde E 23a (????)
1908J.G. Klokgieters (ingenieur)
Hinthamerstraat 195 (1909)
1910wed. G. Poell-v.d. Kamp
1923Hubertus J. van Bokkel (kleermaker)
1943wed. M. Brouwer-Scholks - H.H. Rutten (loodgieter)