afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 196

St. Jan

Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Rijksmonument

Hinthamerstraat 196

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Charter
1604

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van aflossing, verleden voor Art van Brogel en Everart de Borchgrave, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Jan Cornelis Henrikszn, velblotter, als man Margriet, dochter wijlen Joost Henrik Peterszn van Griensven, aan Goyart van Engelant de Jonge, door Gijsbertus Masius, bisschop van 's-Hertogenbosch, aangesteld tot administrateur over goederen der Sint-Antoniuskapel in Hintham, van grondrente uit huis met tuin, achterhuis en brouwhuis "In Sint-Jan" in 's-Hertogenbosch in Hinthamerstraat tegenover Zinnelooshuis, aangezien Jan, zoon wijlen Nicolaas Janszn van Berlicum, bierbrouwer, aan Gooswyn, zoon wijlen Peter Goossens, priester, voor Elizabeth, dochter wijlen Jan Gijsbertzoon de Wilde, op 26 maart 1564 had verleend voorschreven grondrente, en aangezien genoemde Elizabeth bij haar testament deze grondrente bestemd had voor wekelijkse mis in kapelleke in Hintham, waarna Adriaan Colen van Berlicum bij verkopen van huis met erf, in Berlicum, genoemde rente uit dat huis met erf gegroot had voornoemde Joost Henrik Peterszn van Griensven en derhalve door deze moest vergolden worden„ 3 juni 1604.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 221.745
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met lijstgevel XIXB, attiek ramen en op de verdieping drie 6-ruits schuiframen met stucwerk omlijsting. De pui is in 1975 gereconstrueerd. Kelder met tongewelf. Constructie en interieur XIXB.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 196
M 394

Hinthamereinde D 69 (????)
1865F. Ras (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875F. van der Pol (winkelier in spek)
Hinthamereinde D 66 (1880)
1881F. van der Poll (winkelier in spek)
1908G.J.H. van den Eerenbeemt (firma H.F. v.d. Poll) spekslagerij - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
Hinthamerstraat 196 (1909)
1910G.J.H. v.d. Eerenbeemt (fa. H.F. v.d. Poll) speksl. - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
1923Godefridus J.H. van den Eerenbeemt (slager)
1928G.J.H. v.d. Eerenbeemt
1943fa. Gebrs. Lith (slagerij) - L.C. van Lith (kellner) - M.J.M. van Lith (slagerspatroon)
2005Karel Greven (antiquair)
Hinthamerstraat 198
Hinthamereinde D 69a (????)
Hinthamereinde D 66a (1880)
1908H.F. van der Poll
Hinthamerstraat 198 (1909)
1910F. van der Poll (commissionair) - H.F. van der Poll
1923Petrus L.J. Eijkens (opzichter)
1943wed. A.L. van den Eerenbeemt-Heesbeen