afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 193-193a

De Druif

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 193-193a

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Sasse van Ysselt

De Druif

99
100
101
102
103
Noten
1.Men zie over deze beide huizen nog de Bossche Schepenakte van 19 Mei 1622 (Reg. n 659 f. 214).
2.Taxandria VII p. 145.
3.Men zie over hem Taxandria XVIII p. 98.
4.Zie de overige kinderen in Taxandria XVIII p. 99.
5.Men zie hierover nog Reg. no 524 f. 305.
6.Algem. Nederl Familieblad VII p. 181, alwaar ook de genealogie der familie Tybosch staat.
7.G.A. Meyer t.a.p. blz. 139.
8.Deel II p. 300.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 99-103
Adresboeken
Hinthamerstraat 193
Hinthamereinde E 22 (????)
1865P.H. van der Ven (sigarenfabrijkant)
1875H.W.A. Hohmann (wijnhandelaar, likeurstokeren agent der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden)
Hinthamereinde E 22 (1880)
1881A. van Gerve (partikulier) - J.H. van de Ven (partikulier) - M.C. van de Ven (partikulier)
1908F.J. Kops (kunstschilder)
Hinthamerstraat 193 (1909)
1910F.J. Kops (kunstschilder)
1928C.J.A. van der Pennen
1943J. van Schijndel (pakhuisknecht)
Hinthamerstraat 193a
Hinthamerstraat 193a (????)
1923Antonius B.J. Arts (koopman in kaas en paardenvleesch)
1928A.B.J. Arts
1943A. Arts Passon (kaashandel) - A.B.J. Arts (koopman) - J.H.J. Coraij (schilder)
19??Handboekbinderij 'Papyrus'