Hinthamerstraat 191-189

De Kattendans

Abraham van Diepenbeeck, de beroemde schilder die in het huis 'De Kattendans' no. 189-191, in 1596 geboren werd en in 1675 overleed, heeft hier gewerkt.
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Adresboeken
Hinthamerstraat 191
Hinthamereinde E 21a (????)
1908J. Heuvelmans (juwelier)
Hinthamerstraat 191 (1909)
1910L.P.N. van Valkenburg (hoofdopzichter bij de restauratie St. Janskerk, leeraar Kon. school)
1928C.J. van de Wouw - M.H.C. van de Wouw
1943J.J.C. van d. Rijdt (bierbottelaar)
Hinthamerstraat 189
Hinthamereinde E 21 (????)
1865A.L.F. Coelen (ontvanger der plaatselijke belastingen 1e kl.) - M. van der Maren (boekhouder) - M. van der Maren (gep. sergeant-majoor) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1875A.S. van Oosterhout (logement en tapper) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metsel.)
Hinthamereinde E 21 (1880)
1881T.M. Poierre (schatter in de bank van leening) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1908J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
Hinthamerstraat 189 (1909)
1910J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
1928E.P.L. Straatman
1943fa. E. Straatman & Zn. (taxateur, bouwbedrijf en mach. houtbewerking) - J.R.F. Straatman (bouwkundige)