Hinthamerstraat 184

't Wit Leeuwken

Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Rijksmonument

Hinthamerstraat 184

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1989

Redactie

Hinthamerstraat 184
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 23
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 184
M 389

Hinthamereinde D 63 (????)
1865B.M.H. de Bont (particulier) - F.A. Kerstens (olieslager met stoom)
1875jhr. M.A. Snoeck (lid der ridderschap van noord-brabant en candidaat-notaris)
Hinthamereinde D 60 (1880)
1881mr. C.M.A.A. de Roij van Zuijdewijn Capelle (griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. G.A. Sweens-Verheijden
Hinthamerstraat 184 (1909)
1910wed. G.A. Sweens-Verheijden
1928M.J.H. Meijer
1943V.C.M.A. Meijer (onderwijzeres) - wed. M.H.Th. Meijer-Chappin
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 32

n: vermelding in een voetnoot