afb.

Hinthamerstraat 183

'De Kalverendans' en 'De Hopsack'

Heette voorheen "De Witte Lelie" en was in de reformatietijd een schuilkerk. Het had een achteruitgang in de Sint Jacobsstraat, die rond 1970 nog altijd aanwezig was. Later is die schuilkerk overgebracht naar no. 179.
Straat in Straat uit (1984) 57
Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 183

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 183
M 495-496

Hinthamereinde E 18 (????)
1865F.B. Suijs (firma J. v.d. Lee-Suijs) likeurstoker, grossier in wijnen en gedistilleerd
1875F.B. Suijs (wijnhandel. en grossier in gedistill.)
Hinthamereinde E 18 (1880)
1881F.B. Suijs (wijnhand. en grossier in gedistilleerd)
1908J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
Hinthamerstraat 183 (1909)
1910J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
1919Suijs (fa F.B. Suijs) wijnhandel 'De Druif'
1928W.W. Beurden - J.A.M. Roelands - J.H. Roelands - wed. H.J. Scheermakers - W.I.C. van Veelen - J.W. Verkuijlen - mej. C.J.M. Verkuijlen
1943J.J.A. Hooijmans (kantoorbediende) - H.G.M. Roelands (reiziger) - J.H. Roelands (grossier in suikerwerken)
Afbeeldingen
  • 1916
  • 1919