afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 181

De (groote) gekroonde Hamer

Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 181

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 181
M 497-498

Hinthamereinde E 17 (????)
1865J. van der Lee (particulier)
1875J. van der Lee (partikulier)
Hinthamereinde E 17 (1880)
1881J. van der Lee (partikulier)
1908Ch.P.G. Gorissen (waarn. Insp. S.S.)
Hinthamerstraat 181 (1909)
1910Ch.P.G. Gorissen (inspecteur S.S.)
1928P.A. Mulders
1943B.F.M. van Kerkhoff (admin. R.K. Smedenpatroonsbond)