afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 180 : De Struijs

bouwjaar: XV-XX
huidige functie: winkel/bovenwonen
oorspronkelijke functie: bedrijf/woonhuis

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 180

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Adresboeken
Hinthamerstraat 180
M 387

Hinthamereinde D 61 (????)
1865mr. F.I.N.I.Q. van Hagens (advokaat) - wed. A. v.d. Ven (winkelierst. in kruideniersw.)
1875J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
Hinthamereinde D 58 (1880)
1881J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
1908wed. H. Spierings-van Vugt (filiaal der Amst. koloniaalh.)
Hinthamerstraat 180 (1909)
1910P. van Gestel (filiaal der Amst. koloniaalhandel)
1928wed. H.P. de Leeuw - H.M. Verhoeckx
1943wed. A.T. Goedmakers-Sliphorst - J. Wingender (kellner)