afb. Wijnen Architectuur, 2017-2018

Hinthamerstraat 176

'De rooie Kroon' en 'De drije Kandeleers'

Na bijna vijftien jaar heeft dit Rijksmonument weer een functie gekregen. En wel een functie waar het pand oorspronkelijk voor was bedoeld, namelijk wonen. Een poging van een projectontwikkelaar om in dit royale pand meerder appartementen onder te brengen heeft tot veel schade aan het monument geleid. Samen met de bewoners is gezocht naar een indeling die recht doet aan de oorspronkelijke structuur van het gebouw. Tevens is er voor gezorgd dat het grote pand op een verantwoorde manier is geïsoleerd om zodoende het energieverbruik drastisch te reduceren.
wijnenarchitectuur.nl
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 176

Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Rijksmonument

Hinthamerstraat 176

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2002

Redactie

Mooiste pand. De middeleeuwse kelder is waarschijnlijk nog aanwezig.
Brabants Dagblad donderdag 10 januari 2002
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 176
M 384-385

Hinthamereinde D 59? (????)
1865J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements regtbank)
1875J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements-rechtbank)
Hinthamereinde D 56 (1880)
1881J.G.H.A. bar. van Hugenpoth (oud-griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant)
Hinthamerstraat 176 (1909)
1910J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant) - mevr. wed. A. van Walsum-Dielman
1928wed. P.J.M. Sweens
1943D.P. Bredze (filiaalchef) - N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver
Afbeeldingen
  • 1823
  • 18 september 1937
  • 1962
  • 8 april 2003
  • 2017-2018
  • 2017-2018
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 31, 32

n: vermelding in een voetnoot