Hinthamerstraat 174

Het Reekalf

Mosmans

Hinthamerstraat

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Adresboeken
Hinthamerstraat 174
M 383

Hinthamereinde D 58 (????)
1865J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
1875J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
Hinthamereinde D 55 (1880)
1908J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 174 (1909)
1910J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
1928G.J. v.d. Laar Wellens - A.W.M. van der Laar
1943A. van Vugt (koopman) - G. van Vugt (bakker)
1960R.K. Avondlyceum