Hinthamerstraat 172

Davids Harpe

Kelder
Kelder
Het Bosch Kelder Genootschap
Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Adresboeken
Hinthamerstraat 172
M 382

Hinthamereinde D 57 (????)
1865J. van Grinsven (boekbinder)
1875J.J.F. Janssens (majoor tweede bataillon)
Hinthamereinde D 54 (1880)
1881J. Moussault (essaijeur, bij de waarborg voor gouden en zilveren werken)
1908Th.M. Coppens - Ant. Hovers-van Laarhoven
Hinthamerstraat 172 (1909)
1910Th.M. Coppens
1928L.F.J.M. van Mackelenbergh
1943J. Broere (goudsmid) - C. Doomernik (meubelmaker) - G.J. de Groot (slagersknecht)
19??? (Artshop & Artotheek Zebrano)