afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 163

Het gulden Kruis

Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Artikelen
2004

Wim Hagemans

Tien middeleeuwse vloertjes van leem
Brabants Dagblad vrijdag 14 mei 2004
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 163
M 505

Hinthamereinde E 6 (????)
1865I.A. van Deutekom (mr. broodbakker) - J. Kerssemakers (particulier)
1875jonkh. L.M.C. Rollin Couquerque (3e regement vesting-artillerie) - T. Verhoeckx (mr. broodbakker)
Hinthamereinde E 6 (1880)
1881T. Verhoekx (mr. broodbakker)
1909mej. C. Brak - G. Gorissen (particulier) - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
Hinthamerstraat 163 (1909)
1910mej. C. Brak - mej. M. v.d. Heuvel - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
1928mej. C.M.M. Offermans - A.J.A. Verhoeckx
1943fa. P. Verhoeckx van Wamel (bakker) - A.J.A. Verhoeckx (broodbakker) - C.J. Verhoeckx (kantoorjuffrouw)
19??Cafetaria De Fijnproever
Afbeeldingen
  • Onbekend
  • 26 maart 2004