afb. 5 oktober 2012

Hinthamerstraat 162

Den Baers

Mosmans

Hinthamereind

38
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 38
Open Monumentendag
2015

Bikes to Remember : Fietsmuseum

Dit van oorsprong middeleeuwse woonhuis heeft in de 19e en 20e eeuw een aantal wijzigingen ondergaan, zoals blijkt uit de gepleisterde voorgevel met kroonlijst op consoles (19e eeuw). Uit de vorige eeuw dateren de T-vensters op de verdieping en de goed bewaarde Art-Deco winkelpui uit de jaren 30.
Magazine Open Monumentendag (2015) 25
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 162
M 376

Hinthamereinde D 51 (????)
1865J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horologiemaker) - P.J. Minoretti (rustend r. cath. pastoor)
1875A. Hamer (brander) - J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horlogiemaker) - J.H. Huijbers (candidaat-notaris en agent eener hijpotheek verzekering)
Hinthamereinde D 49 (1880)
1881J.C.J. Hamer (koster in de kerk van st. jacob) - P.J. Hamer (horlogiemaker) - wed. C. van Nieuwstadt (partikuliere)
1908J.C.J. Hamer (horlogemaker) - Dames Richt
Hinthamerstraat 162 (1909)
1910J. Hamer (horlogemaker) - J.M. Heijmans (kerkschilder)
1928wed. W.G. van Hoessel - J.L.M. Kitslaar
1943J.L.M. Kitslaar (slager)