afb. Gerard MontÚ, 4 juni 2006

Hinthamerstraat 161

De drie (Kruis)-rijksdaalders

Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Artikelen
2003

Nort Lammers, Werkgroep Het Kleine Monument

De Drie Kruisdaalders Hinthamerstraat 161, 26 april 2003
KringNieuws 3 (2003) 10
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 161
M 506

Hinthamereinde E 5 (????)
1865W. van Dijk (geńgreŰerde klerk ten kantore van den ontvanger der in- en uitg. regten en accijns.) - A. Kievits (winkelier in kruidenierswaren) - B. Kievits (rijks-opzigter van den waterstaat 1 kl.) - M.J. Koenen (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. Verbeeten (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875G.F. van Gerve (particulier) - G. Sterk (luitenant ter zee)
Hinthamereinde E 5 (1880)
1881G.F. van Gerve (partikulier)
1909G.F. van Gerve (metaalwarenfabriek)
Hinthamerstraat 161 (1909)
1910G.F. van Gerve (metaalwarenfabrikant)
1928A. de Gier - J.A.W. van der Kroef
1943H.J.G. Deiman (reiziger in manufacturen) - wed. C.C.L. Reijne-van Ierland - W. Voets (ass. zuivelfabriek) - W.J. Voets