afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 april 2010

Hinthamerstraat 16 : Den Engelschen Handschoen

huidige functie: winkel/woning

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 16, Gasthuisstraat 2-4

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Raadsbesluiten
2004

Intrekking besluit aanwijzing archeologisch monument

Het college laat in een brief aan Coltavast weten dat de percelen aan de Hinthamerstraat 14 en 16 niet meer aangewezen zijn als gemeentelijk archeologisch monument. Dat heeft te maken met het feit dat bij werkzaamheden uit het verleden is gebleken dat er geen archeologische relicten meer in de bodem zitten.
B&W Besluitenlijst 10 februari 2004
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 16
M 259

Hinthamerstraat C 34 (????)
1865J.F. van den Broek (koopman in glas en aardewerk) - H. Broers (2e luitenent bij het 2e regement vesting artillerie)
1875P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
Hinthamerstraat C 32 (1880)
1881P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
1908J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
Hinthamerstraat 16 (1909)
1910J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
1923Johannes van de Camp (slijterij in gedistilleerd)
1928J. Boelen
1943wed. E.F. Behrendt-Meijer - De Bossche Broekenspecialist