afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1928

Hinthamerstraat 159

De Gulden Sester

Pand 163: A.J.A. Verhoeckx bakkerij; pand 161: J.A.W. van der Kroef tekenaar Kadaster; pand 159: Wed. A.M.J. Moussault, F.J.M. Moussault, RK Fotopersbureau "Het Zuiden"; pand nummer 157: L. van Beers, "'t Volkshuis", Schoenmakerij.
Bron: Stadsarchief (0001584)
~~~
Ontving op 3 maart 2002 de plaquette uit eerbetoon voor het historisch respect.
Bron: Paul Kriele
Achter de voorgevel

De Gulden Sester

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1994
Kelder
Middeleeuwse kelder.
Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 159

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1895

Redactie

Verkoopen: Binnen de stad 's-Hertogenbosch
De Bovenwoning is verhuurd aan den WelEdel Gestrengen Heer Plet, voor jaarlijks f 300,- tot 1 Augustus 1895.
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant | 13 juni 1895
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Gulden Sester
Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1994 (foto)
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 159
M 507

Hinthamereinde E 4 (????)
1865G. van Gerve (mr. koperslager en koperdraaijer met stoom) - J. Kuijpers (landmeter) - M.A. Venker (landmeter 3e kl.)
1875J.H. Bourrigter (kapitein vierde bataillon) - G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
Hinthamereinde E 4 (1880)
1881G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
1909J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
Hinthamerstraat 159 (1909)
1910J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
1923Johannes P.M. Gerrese (timmerman)
1928J.P.M. Gerrese - F.J.M. Moussault - wed. A.M.J. Moussault - R.K. Foto Persbur. Het Zuiden - H.A.C. Waltz
1943E.A.M. Gerrese (boekhoudster) - P.A. Tak (horlogemaker)
Afbeeldingen
  • 1 augustus 1874
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 198

n: vermelding in een voetnoot