afb. Gerard Monté, 2 februari 2002

Hinthamerstraat 158

De Gulden Engel

Het huis dateert uit 1470. Het is samengesteld uit een voor- en een achterhuis. Het is een markant voorbeeld van het type 'Bossche woonhuis'. Onder het achterpand ligt een kelder, iets smaller dan het voorhuis. Daarboven ligt enigszins verhoogd de kelderkamer. Vooral in het achterhuis zijn de middeleeuwse kenmerken bewaard gebleven, zoals moer- en kinderbalken en de kapconstructie. De gekromde jukken die de daksporen dragen behoren tot een zeldzaam type. Het voorhuis is wat minder middeleeuws doordat het in de negentiende eeuw is gewijzigd. Op de begane grond is de linker zij-ingang van het achterhuis verlegd naar de voorgevel waardoor er een aparte gang langszij het voorhuis ontstond. Vroeger was dat voorhuis één grote ruimte. Vermoed wordt dat de voorgevel van hout is geweest en de ingang [dubbele deur] in het midden zat. Tijdens die verbouwing zijn ook de vloerbalken en kapconstructie [van voorhuis] vervangen. Zelfs daarvoor heeft een verbouwing enkele 18e eeuwse elementen toegevoegd zoals de fraaie binnendeuren met geprofileerde, gebogen bovenpanelen. In de jaren 70 heeft een restauratie plaatsgevonden onder toezicht van architect Jan van der Eerden.
Bastion Oranje
Mosmans

Hinthamereind

38
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 38
Rijksmonument

Hinthamerstraat 158

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2002

Leo Jonkergouw

De Gulden Engel
KringNieuws 3 (2002) 9-11
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met gepleisterde gebosseerde lijstgevel, ingang met versierd bovenlicht. Schilddak, midden XIX. Achterhuis heeft moer- en kinderbinten. Balklagen met muurstijlen, korbelen en peerkraalsleutelsukken. Kap achterhuis heeft drie eikenhouten tussendekbalkjukken en eiken sporen met haanhouten. Kelder met tongewelf.
Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Open Monumentendag
2001

Hinthamerstraat 158

Dit fraai gerestaureerde pand kan worden gerekend tot het traditionele Bossche woonhuistype uit de 15e eeuw (voorhuis en vast achterhuis) dat in de 19e eeuw is voorzien van een gepleisterde voorgevel.
Het woongedeelte, afgescheiden van de momenteel als kapsalon in gebruik zijnde ruimte op de begane grond, heeft diverse elementen bewaard uit de middeleeuwse periode. Met name het achterste deel van het huis (het achterhuis) heeft moer- en kinderbalken, op de verdieping voorzien van een houtskelet (muurstijlen, korbeels). De kapconstructie heeft een bijzonder type kapspant, het zogeheten tussenbalkjuk, waarbij de horizontale gebintbalk tussen de kromme stijlen is bevestigd in plaats van erop. Dergelijke houtconstructies kwamen in de 15e en vroege 16e eeuw algemeen voor in met name 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Elders in Nederland zijn zij uiterst zeldzaam. Tot de meer recente bezienswaardigheden behoren enkele fraaie 18e eeuwse paneeldeuren.
Open Monumentendag 2001
 
Vermelding
1758

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Stukken betreffende de aankoop van het huis "Den Engel" te 's-Hertogenbosch.
Retro-acta 1606, 1622, 1705, 1719, 1753.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1793

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Kwitantie wegens de betaling van een jaarlijkse rente en de cassatiekosten uit het huis Den Engel te 's-Hertogenbosch.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1794

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Kwitantie wegens de betaling van chijnsen uit het huis Den Engel in de Hinthamerstraat en een huis in de Korte Putstraat te 's-Hertogenbosch.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
1857

Inventaris Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

• Nota betreffende het stamhuis "De Drie Witte Mollen" van de familie Sopers (bewoond 1716-1845) en van het huis "Den Gulden Engel" te 's-Hertogenbosch, 1857 (afschrift van een nota van ca. 1830)
• Het huis De Gulden Engel werd in 1758 aangekocht door de familie Sopers. Zie hiervoor inv.nr. 388.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 158
M 374

Hinthamereinde D 49 (????)
1865I. Coppens (particulier)
Hinthamereinde D 47 (1880)
1881A. van Bergen (mr. broodbakker) - H.A. Coppens (partikulier) - wed. J.F. Schultze (partikuliere)
1908Gez. Coppens - J. Venrooij (graveur)
Hinthamerstraat 158 (1909)
1910Gez. Coppens - J.J. Venrooij (graveur en stempelfabrikant)
1923Joanna M. Coppens (zonder) - Jacoba M.A.H. Groenwalt (zonder)
1928mej. H.M. Coppens - E.Th.H. Engels - Th.L.J. Engels
1943J.A. Bosman (kapper)
1943J. van Hooft (koetsier besteller)