afb.

Hinthamerstraat 157

De gulden of houten Hand

Het huis is een kenmerkend laatmiddeleeuws woonhuis met voor- en vast achterhuis. Van dit huis is opvallend veel bewaard gebleven zoals beide zijmuren, de kelder, de achtergevel, de balklagen en de kapconstructies (eiken dekbalkjukken met sporenspannen en dakbeschot).
Gemeente 's-Hertogenbosch
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 157

Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 157

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 157
M 508

Hinthamereinde E 3 (????)
1865T. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
1875L. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
Hinthamereinde E 3 (1880)
1881L. van Tuijn (wieldraaier)
1908Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
Hinthamerstraat 157 (1909)
1910Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
1923Laurent van Beers (schoenmaker)
1928C.J. van Beers - L. van Beers
1943H.J. van Dal (opperman) - A.G. van Eijck (koopman)
1956C. Schaap (vishandelaar)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24

n: vermelding in een voetnoot