afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Hinthamerstraat 156

De drije witte Mollen

Mosmans

Hinthamereind

38
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 38
Rijksmonument

Hinthamerstraat 156

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Vermelding
1857

Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Nota betreffende het stamhuis "De Drie Witte Mollen" van de familie Sopers (bewoond 1716-1845) en van het huis "Den Gulden Engel" te 's-Hertogenbosch, 1857 (afschrift van een nota van ca. 1830).
Het huis De Drie Witte Mollen staat tussen De Gulden Engel en De Drie Schaapen. Er stond een pakhuis achter langs de Dieze. Het is in 1716 gekocht door Dirk M. Sopers, die er woonde met Ida Deckers. Zoon Matheus erfde het huis. Ook Mathea Sopers heeft er gewoond, en het was ook het woonhuis van Th. Sopers en Isabella M. van Roosmalen. Het is in 1845 verkocht.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 156
M 373

Hinthamereinde D 48 (????)
1865mr. W. van Blarkom (griff. van het prov. geregtshof)
1875J.A.C. Richt (commissionair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (lintfabriekant) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in gerechtshof te 's Hertogenbosch)
Hinthamereinde D 46 (1881)
1881A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in het gerechtshof) - wed. J.J. Son (winkelierster)
1908M.J.A. Meuwese (groothandel in koloniale waren)
Hinthamerstraat 156 (1909)
1910M.J.A. Meuwese-van Gerwe (koopman)
1923Antonius J.F.M. op de Coul (vertegenwoordiger grossiersfirma lakens en bukskin) - Christina J.J.L. op de Coul (onderwijzeres) - Johannes H.J. op de Coul (onderwijzer) - wed. Franciscus J.A. op de Coul (zonder)
1928A.J.F.M. op de Coul - Ch.C.M.H. op de Coul - J.H.J. op de Coul - mej. Chr.J.J.L. op de Coul - wed. F.J.A. op de Coul - Eberhardt en Co. - J.H.F. Heubner
1943wed. M.L.J.H. op de Coul-Rademakers - Eberhardt en Co. (handel in manufacturen) - J.H.F. Heubner (dir. N.V. Manufacturenh.) - N.V. Handelsmij. Mercantiele Textiel Co.
Afbeeldingen
  • 8 oktober 2006
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 30, 31

n: vermelding in een voetnoot