afb. Havang, 16 september 2010

Hinthamerstraat 155

De Noteboom

Aanzienlijke huizen

Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen

door Jac.J. Luyckx

58
59
60
61
Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Rijksmonument

Hinthamerstraat 155-153-151

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis de Notenboom

3
4
5
Noten
1.Men zie ook nog Reg. n°. 281 f. 232 vso.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 3-5
Artikelen
2011

Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen

Met zijn mooie voorgevel pretendeert Hinthamerstraat 151-153-155 niet het meest bezienswaardige huis van deze straat met zijn zovele mooie gevels te zijn, maar het is welhaast zeker, samen met Hinthamerstraat 149, het meest bekeken pand. Want door vanaf de Geerlingse brug als vanzelfsprekend over de Binnendieze te kijken, richting Casinotuin, wordt de hedendaagse voorbijganger menigmaal vertederd door het uitzicht op dat pittoreske rode hangkamertje boven het water, met schuin daarboven ook nog eens een fraaie veranda, eveneens ‘buitengaats’.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
Open Monumentendag
2015

Huis: De Noteboom

Een gang met marmeren lambrisering leidt via een overkapte binnenplaats met groot tegeltableau naar de langs de Binnendieze gelegen tuin. Rond 1500 waren hier de alexianen of cellebroeders gevestigd. In feite is sprake van twee samengevoegde panden, beide onderverdeeld in een traditioneel type voor- en achterhuis.
Het rechter voorhuis (nu hoekpand nr. 149) is hiervan afgescheiden, zodat een L-vormige plattegrond is overgebleven. De middeleeuwse trapgevel van het rechter achterhuis aan de Binnendieze is omstreeks 1988 gereconstrueerd. Hierachter bevindt zich aan tuinzijde een tweede vast 18e-eeuws achterhuis met een aangebouwde keuken en een karakteristieke rode uitbouw boven het water.
Magazine Open Monumentendag (2015) 25
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 155
Hinthamereinde E 2b (????)
1909G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars) - E. van Kollenburg (tailleuse)
Hinthamerstraat 155 (1909)
1910G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars)
1928G.W.M. van Kollenburg
1943G.J.M. Kollenburg (onderwijzer) - G.M.M. van Kollenburg (metselaar) - M.P.P. Kollenburg (kantoorjuffrouw)
Hinthamerstraat 153
Hinthamereinde E 2 (????)
1865J. Goossens (firma geb. Goossens, beeldhouwers)
1875J. van der Geld (beeldhouwer) - G. Goossens (partikulier)
Hinthamereinde E 2 (1880)
1881G. Goossens (partikulier)
1908G.J. Klompers (gemeente-opzichter) - I.F. van Son (particuliere)
Hinthamerstraat 153 (1909)
1910G.J. Klompers (gemeente-opzichter)
1928mej. Th.M.Ph. van Luijtelaar
1943E.M. Brekelmans (kleermaker) - Th.J.J. Brekelmans (ass. accountant)
Hinthamerstraat 151
Hinthamereinde E 2a (????)
1865G. Goossens (beeldhouwer)
Hinthamereinde E 2a (1880)
1881M.A. Posno (partikuliere)
1909M.J.A. Nuijts - wed. F.A. Ophoff
Hinthamerstraat 151 (1909)
1910wed. F.A. Ophoff
1923Wilhelmus M.A.A. Bergé (boekhouder)
1928mej. M.J.G. Heijmans - mej. S.C.P.A. Heres - H.M. Vostermans
1943V.G. Marcolina (terrazzowerken)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24

n: vermelding in een voetnoot