afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 149

De nobele Baars

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 149

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamereind

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Adresboeken
Hinthamerstraat 149
M 510

Hinthamereinde E 1 (????)
1865J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1875J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
Hinthamereinde E 1 (1880)
1881J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1908A.H. van Mackelenberg (oud comm. der telegrafie)
Hinthamerstraat 149 (1909)
1910A.H. van Mackelenberg (gew. commies bij de rijksteleg.)
1928B.H. Kerstel - K.E. van Mackelenberg
1943wed. C.C.J. Hohman-van Oskeuls - wed. M.F.J. van der Loo-Esser