afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 april 2008

Hinthamerstraat 148

Rijksmonument

Hinthamerstraat 148

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2008

Petra Dircks

Herinneringen aan Wan en 't Leeuwke
Brabants Dagblad woensdag 16 april 2008
 
2008

Nick de Vries

Feest bij Il Figo
KringNieuws 3 (2008) 13
 
Open Monumentendag
2010

De Gulden Wan / Winkel Grootmoeders tijd herleeft

Hinthamerstraat 148

Nummer 148 ligt op de hoek van de Hinthamer- en de Schilderstraat. De bouw gaat terug op de late middeleeuwen, maar de voorgevel is kenmerkend voor 19e-eeuws ’s-Hertogenbosch. Het pand is onlangs voorzichtig en smaakvol gerestaureerd, waarbij ook de kleine winkel zijn functie en 19e-eeuwse uitstraling heeft teruggekregen.
Magazine Open Monumentendag (2010) 40
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 148
Hinthamereinde D 44 (????)
1865J. Verhoeven (winkelier in kruidenierswaren)
1875wed. E. Krijger (partikuliere) - H. van Tarel (1e luit. eerste bataillon)
1877wed. E. Krijger (partikuliere)
1878wed. E. Krijger (partikuliere)
Hinthamereinde D 42 (1880)
1880J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1881J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1894L.B. Pouw
1908wed. L. Pouw - J.W.A. Verhoeven (klerk gasfabriek) - wed. A. Verhoeven-Reggers
Hinthamerstraat 148 (1909)
1910H.J. v.d. Heuvel (beambte van G. & L.) - wed. L. Pouw
1928J.M.M. Hendrix - H.J. Tijbosch
1943C. Smit (winkelier) - C. Smits (handel in koloniale waren, handel in suikerwerken)
Afbeeldingen
  • 28 april 2002
  • 19 april 2008