Hinthamerstraat 147-143

Mosmans

Hinthamerstraat

35
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 35
Artikelen
2023

Huber van Werkhoven

Hinthamerstraat voortaan zonder Van Dijk & Van Hees
Bossche Kringen 3 (2023) 37-40
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 147
M 309

Hinthamerstraat F 1 (????)
1865J.H. Nieuwenhuijzen (agent van stoombootdiensten)
1875mej. P. Nieuwenhuijzen (partikuliere)
Hinthamerstraat F 1 (1880)
1905F.J. Abbenhuijs (boekhouder)
1908F.J. Abbenhuijs (particulier)
Hinthamerstraat 147 (1909)
1910F.J. Abbenhuijs (particulier)
1923Maria P. van Druenen (zonder)
1928H.M. v.d. Boogaart - J.M.M. v.d. Boogaart - echtg. A. Frijlink
1943H.M. van de Boogaart - B.T. Verkuilen (stoffeerder)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat 145
M 310

Hinthamerstraat F 2 (????)
1865J. Gans (koopman in vette kalveren) - J. Gans (vleeschhouwer)
1875J. Gans (vleeschhouwer) - A. Mugge (partikulier)
Hinthamerstraat F 2 (1880)
1881Sr. J. Gans (vleeschhouwer)
1905L.A.M. van Orten (goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1908L.A.M. Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier, chef sigarenfabriek)
Hinthamerstraat 145 (1909)
1910L.A.M. van Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1928J.C. Poulus
1943J.C. Poulus (kachelsmid) - M. Poulus (kantoorbediende)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat 143
M 311

Hinthamerstraat F 3 (????)
1865N. van Zuijlen (commissionnair in koloniale waren)
1875N. van Zuijlen (commissionair in kolonialew.) - P.J.J. van Zuijlen (boekhouder)
Hinthamerstraat F 3 (1880)
1905van Bellekum - wed. J. van den Bouwhuijsen-van de Ven (bloemisterij)
1908R. v. Dijk-v. Hees (boek- en papierh. meesterkn. drukkerij)
Hinthamerstraat 143 (1909)
1910R. van Dijk (boek- en papierh. boekdrukker)
1923Arnoldus R. van Dijk (letterzetter)
1928Dijk en van Hees - A.R. van Dijk - J. van Hees
1943A.R. van Dijk (kantoorboekhandel en drukkerij) - J.F.L.M. van Dijk (muziekleeraar)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat F 3a
Hinthamerstraat F 3a (????)
1875jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advokaat, commies ter provinciale griffie, en rechter plaatsvervanger)