afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Hinthamerstraat 141

Kasteel van Ridder Geerling van den Bossche

Achter de voorgevel

'Kasteel' voor ontwikkelingshulp

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 juli 1995
Mosmans

Hinthamerstraat

35
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 35-36
Rijksmonument

Hinthamerstraat 141

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : 'Kasteel' voor ontwikkelingshulp
Brabants Dagblad donderdag 13 juli 1995 (foto)
 
1998

Redactie

Dak- en thuislozen wonen op stand
De Zelfk(r)ant 11 (1998) 8
 
1998

Redactie

De Zelfk(r)ant 11 (1998) 9-10
 
2013

Frans van Gaal

'We zijn kinderen van Bekkers' : Welzijnszorg, hoedster van katholiek sociaal erfgoed
Bossche Bladen 1 (2013) 2-10
 
2016

Opvang verhuist pas eind 2017

Het Inloopschip begint op 1 juli met 24-uurs opvang, zoals met gemeente is afgesproken.
Paul Roovers | Brabants Dagblad donderdag 23 juni 2016 | Regio 6
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 141
M 312

Hinthamerstraat F 4 (????)
1865jhr. mr. H.F. de Grez (grondeigenaar E.k.) - jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advokaat)
1875jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advocaat en rechter plaatsvervanger)
Hinthamerstraat F 4 (1880)
1881jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (lid der ridderschap in Noord-Brab., commandeur van St. Michaël vab Beijeren en plaatsvervangend kantonrechter)
1908mr. P.H. Loeff (advocaat en procureur)
Hinthamerstraat 141 (1909)
1910mr. J. van der Grinten (advocaat en procureur) - mr. P.H. Loeff (president arr. rechtbank)
1928mr. P.H. Loeff - mr. P.P.M. Loeff
Afbeeldingen
  • 19 juni 2023
  • 19 juni 2023
  • 19 juni 2023
Literatuur en bronnenpublicaties

Bosch Protocol R1720 folio 206 (koop)

Bosch Protocol R1745 folio 52v (verkoop)

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 200

n: vermelding in een voetnoot