afb. J. Van Lith, 1954

Hinthamerstraat 127

't Gesloten Hekken

Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Adresboeken
Hinthamerstraat 127
M 319

Hinthamerstraat F 11 (????)
1865F.I. Hagen (broodbakker)
Hinthamerstraat F 11 (1880)
1881L.J.A. Messing (broodbakker)
1908L.J.A. Messing (brood- en beschuitbakker)
Hinthamerstraat 127 (1909)
1910L.J.A. Messing (brood-, beschuit- en koekbakker)
1928L.J.A. Messing - W.B.F.M. Messing
1943W.B.F.M. Messing (broodbakker) - W. Messing-Hurkens (bakker)
1960Messing (luxe bakkerij)