Hinthamerstraat 123

Het Molenijser

Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Adresboeken
Hinthamerstraat 123
M 321

Hinthamerstraat F 13 (????)
1865W.A. Peeters (schatter voor brandverzekering-maatschappijen en aannemer van openbare werken) - J.C.F. Weber (muzijkonderwijzer)
1875W.A. Peeters (schatter, voor brandverzekering-maatschappijen) - Smits (partikulier)
Hinthamerstraat F 13 (1880)
1881J. Heldentucker (commies verificateur) - F.J.A. Peeters (boekhouder) - wed. W.A. Peeters (partikuliere) - Th. van Weert (vleeschhouwer)
1908J. Peeters (koopman)
Hinthamerstraat 123 (1909)
1910F. Merkx (timmerman en winkelier) - P. Roussel (agent levensverzekering)
1928F.J. Merkx