afb. Gerard Monté, 7 december 2003

Hinthamerstraat 12

Den Coornbergh

Reliëf van de poort in de bestrating. Restant van de poort in de etalage, de top van een der torens steekt boven het dak uit. Gevelbeeld aan de voorgevel van het pand van de firma Van Arendonk, hoek Korte Waterstraat. Een uithangteken in de vorm van een naturalistisch beeld van een arend. Een dergelijk teken fungeerde vroeger ook reeds als teken voor de fabriek van Van Arendonk. De afmetingen zijn 200 x 90 x 122 cm. Het werd gemaakt omstreeks 1970, de maker is niet bekend.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Kelder
Onder het huidige winkelpand is de middeleeuwse kelder nog aanwezig.
Stadsgidsenwerk
Mosmans

Hinthamerstraat

32
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 32-33
Rijksmonument

Hinthamerstraat 12

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1988

Redactie

Hinthamerstraat 12
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 10
 
2002

Redactie

In schoenenzaak Van Arendonk aan de Hinthamerstraat. Muurresten 13e eeuw vernield
Brabants Dagblad woensdag 30 januari 2002
 
2002

Redactie

Muurresten Van Arendonk zijn verloren. Monumentenzorg: geen vergunning verbouw
Krantenknipsel donderdag 31 januari 2002
 
Raadsbesluiten
2002

Raadsvragen panden Hinthamerstraat 10-12

Het college beantwoordt de vragen van de Stadspartij over de bouw- en sloopactiviteiten in de kelders van de panden Hinthamerstraat 10-12. Beide panden staan op de lijst van Rijksmonumenten. Op last van de gemeente zijn de werkzaamheden stilgelegd. Indien de aangevraagde vergunningen worden geweigerd, zal het college, desnoods met bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom, de oude toestand van de kelders zoveel mogelijk laten herstellen.
B&W Besluitenlijst 22 januari 2002
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 12
M 257

Hinthamerstraat C 14 (????)
1865J.A. van Deutekom (mr. broodbakker)
1875J.M. van Beek (broodbakker)
1881J.M. van Beek (broodbakker)
1899Antoon van Beek (sigarenfabrikant)
1908J. v.d. Heuvel (bakkersknecht) - J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
Hinthamerstraat 12 (1909)
1910J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
1928mej. H.J.M. Mulder - J.D.A.M. de Rooij
1943J.D.M. Maas (bakker)
19??van Arendonk (schoenen)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 25-26

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 165

n: vermelding in een voetnoot