afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 117-115 : De vergulde Trom

bouwjaar: XV, voorgevel ca.1880
verbouwingen: 1956-57, 1974, 1980, 1982, 2002
huidige functie: restaurant, woning
oorspronkelijke functie: woon- werkhuis

Bossche monumenten

Vijftiende-eeuwse kern

door Ed Hupkens

'n Lutske Brabants, zondag 24 september 2023
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 115-117

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Afbeeldingen

-
     
Adresboeken
Hinthamerstraat 117
Hinthamerstraat F 15 (????)
1865jhr. T.L. Gevers Deijnoot (ritmeester bij het 4 reg. dragonders) - J. Vissers (kuiper en slijter in gedistilleerd)
1875P.C. Boeren (slijter in gedistel. en conduct.) - dr. C.C.A. Keickens (eerstaanwezend officier gezondheid)
Hinthamerstraat F 15 (1880)
1881M. van Belle (reiziger) - P.C. Boeren (partikulier)
1893W. Haps
1908W.J. Dirriwachter (varkens- en rundsslager) - J.H. Jentzema (costumière) - J.H. Jentzema (hoofdagent van politie)
Hinthamerstraat 117 (1909)
1910Th.E. Dirriwachter (varkens- en rundsslager)
1923Karel Th. Boeren (slager)
1928K.Th. Boeren
1943M.L.M. van Riel (koopman)
1961C. Kleijn (cafetaria)
Hinthamerstraat 115
Hinthamerstraat 115 (????)
1910W.C.M.M. van Litsenburg (graveur, stempelfab.) - W.J. van Litsenburg (meesterknecht)
1943wed. M.W. van Beugen-van Laarhoven