afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 113

De Vijgeton

Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Artikelen
1993

Ad van Drunen

Bossche gebouwen dendrochronologisch gedateerd
Bulletin KNOB 3 (1993) 57-63
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 113
M 324

Hinthamerstraat F 16 (????)
1865T.W. van Delft (vleeschhouwer)
1875J. Gans (koopman in kalveren) - K.A. Pfeiffer (1e luitenant eerste bataillon)
Hinthamerstraat F 16 (1880)
1881Jr. J. Gans (koopman in kalveren)
1908J. Gans (rundsslager)
Hinthamerstraat 113 (1909)
1910J. Gans (vleeschhouwer)
1923Johannes G.Chr.M. van Genabeek (schrijver telegrafie) - wed. Gerardus P. van Genabeek (zonder)
1943J.J. Lugte (ambt. Posterijen) - J.S. Lugte