Hinthamerstraat 112-114

St. Aagt

Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Adresboeken
Hinthamerstraat 112
Hinthamerstraat D 28 (????)
1865G.F. Moll (restauratiehouder)
1875Hub. van Heeswijk (winkelier in mamufacturen) - wed. M. van Heeswijk (partikuliere) - H. van Hoof (winkelier in manufacturen)
Hinthamerstraat D 28 (1880)
1881A. van Bommel (meubelmaker) - H. van Hooff (winkelier in manufacturen)
1908C.F.W.J. Smeulders (chef in depôt naaimachines F. Meijer)
Hinthamerstraat 112 (1909)
1928F.A.C. van Esch - mej. A.M.A. van Esch
1943Fr.A.C. van Esch (goudsmid)
Hinthamerstraat 114
Hinthamerstraat D 28a (????)
Hinthamerstraat 114 (1909)
1928J. Doomernik
1943W.C.M.M. Doomernik (stoffeerder)