afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 107

De Moriaen

Achter de 19e eeuwse voorgevel met fraaie winkelpui gaat, zoals gebruikelijk, een middeleeuws woonhuis schuil. In de linker zijmuur bevindt zich vlak achter de voorgevel een kleine muurschildering, daterend uit het begin van de 17e eeuw. Zij stelt een vogelkooitje voor met een vogeltje (een putter), geschilderd in perspectief. Volgens sommigen is deze voorstelling het zinnebeeld van een "lichtekooi" en zou het huis daarom in gebruik zijn geweest als bordeel.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 25
Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Rijksmonument

Hinthamerstraat 107

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1998

Wim Hagemans

Opmerkelijke muurschildering ontdekt in pand Hinthamerstraat : Een 17e-eeuwse putter op de muur
Brabants Dagblad, dinsdag 7 april 1998
 
2000

Juliette Roding

Van beschilderde balk tot bloementjesbehang : Het onderzoek naar het Bossche interieur van Middeleeuwen tot heden
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 160-166
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 107
M 327

Hinthamerstraat F 19 (????)
1865M. Verouden (mr. broodbakker)
1875M. Verouden (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat F 19 (1880)
1881P. Bovens (klerk bij het alg. armbest.) - M. Verouden (mr. broodbakker)
1908F.J.J. Mandos (banketbakker)
Hinthamerstraat 107 (1909)
1910F.J.J. Mandos (banketbakker)
1923Matheus A.P.H. Beijen (bakker) - Henricus A. van Dinther (banketbakker)
1928H.A. van Dinther
1943H.A. van Dinther (banketbakker) - wed. J. Marschalk-van Dinther
Afbeeldingen
  • 1990
  • 28 april 2002
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 23

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 65

n: vermelding in een voetnoot