afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 juli 2014

Hinthamerstraat 104-106

bouwjaar: XIII
verbouwingen: XV, XIX, XX
huidige functie: woning

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 104-106

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

35
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 35
Artikelen
1993

H.W. Boekwijt en E. Nijhof

Van straat tot stroom : bouwhistorische en archeologische gegevens over Hinthamerstraat 102-104 en Louwsche Poort
's-Hertogenbosch (1993) 85-90
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 104
Hinthamerstraat D 23 (????)
1865F.H.W. von Eugen (adjunct commies der 1e klasse ter provinciale griffie) - K.A. Pfeiffer () - B.J. Trosťe (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - A. Vermolen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
Hinthamerstraat D 24 (1880)
1881F.J. Backers (griffieklerk) - wed. J.F. Backers (winkelier in schoenen) - J. Beakers (S.r. control bij het ag. armbest.) - H. van Ertrijck (bouwkundige)
1905H.J.M. van Deutekom (kleermaker) - H. Hanegraaf (winkelier) - J. van Ooijen (varkenslagter) - W. van Ooijen (adsistent nachtwaker) - C. Pauw (winkelier)
1908A. van Schijndel (huisknecht)
Hinthamerstraat 104 (1909)
1910A. van Schijndel (huisknecht)
1923Wilhelmus H. van den Berg (koopman)
1928W.H. van den Berg
1943W.H. van den Berg (kaashandel)
Hinthamerstraat 106
Hinthamerstraat D 24a (????)
1908J. van Duuren (schilder) - H. Hooijmans (kellner)
Hinthamerstraat 106 (1909)
1910Clarijs-Kollenburg
1928G.M. Koetsveld
1943W.G. van de Berg (koopman) - W.H. van de Berg (koopman en paardenslager) - A.J. Couwenberg (rangeerder N.S.)
Hinthamerstraat 106a