Hinthamerstraat 103-101

De Keulsche Kar

Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Adresboeken
Hinthamerstraat 103
Hinthamerstraat F 21 (????)
1865P.K.P.J. van Sloten (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - H.T. Ubbens (mr. timm. en meubelm.)
1875A. van Gerve (partikulier)
Hinthamerstraat F 21a (1880)
1881mr. H.A. Sassen (advocaat)
1905mr. H.F.A. Sassen (advocaat-procureur) - R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kap.)
1908R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kapitein)
Hinthamerstraat 103 (1909)
1910R.J. Schouten (gep. paardenarts 1e klasse)
1928J.J. van de Laak - J. van Schijndel - A.M. Verhees - wed. J.H. Verhees - wed. P. de Vos
1943J. Langereis (filiaalhouder)
Hinthamerstraat 101
Hinthamerstraat F 21 (????)
1908wed. H.A. Sassen
Hinthamerstraat 101 (1909)
1910Brandspuithuisje
1943W. Bozelie (fabr.) - W. de Leeuwen-Bozelie
1960Harrie Bosch (ijsbar, lunchroom, restaurant)
1991Hans Houben (café De Keulse Kar)