afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Hinthamerstraat 10

De Lovensche Poort

Achter de voorgevel

In de Lovensche Poort

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 januari 1994
Bouwhistorie

Leuvensepoort

Hinthamerstraat 10

198
199
Literatuur
CB 1520 f 15v en 16; CB 1573 f 18v en 19; GAHt, BP R 1180 f 761; GAHt, Loketkast II, (1443) en (1604); Intern rapport BAM nr. 38, 7; Jacobs 1986, 81-82; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 256; THG R 271 (1343), R 309 (1348); VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 286-299.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 198-199
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Hinthamerstraat

32
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 32
Rijksmonument

Hinthamerstraat 10

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1989

Redactie

Oudste stadsmuur, Leuvense poort
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 13
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : In de Lovensche Poort
Brabants Dagblad donderdag 6 januari 1994 (foto)
 
2002

In schoenenzaak Van Arendonk aan de Hinthamerstraat : Muurresten 13e eeuw vernield

DEN BOSCH - Bij bouwwerkzaamheden in het pand Hinthamerstraat 10 van Arendonk Schoenen in Den Bosch, is belangrijke historische informatie verloren gegaan. Onder andere mogelijk 13-eeuws metselwerk van de oudste Bossche stadsmuur is vernield.
Redactie | Brabants Dagblad woensdag 30 januari 2002
 
2002

Redactie

Noordelijke bouwmuur Hinthamerstraat 10 's-Hertogenbosch. Bouwhistorische waarnemingen en waardestelling
Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis v.o.f. (Utrecht 2002)
 
Raadsbesluiten
2002

Raadsvragen panden Hinthamerstraat 10-12

Het college beantwoordt de vragen van de Stadspartij over de bouw- en sloopactiviteiten in de kelders van de panden Hinthamerstraat 10-12. Beide panden staan op de lijst van Rijksmonumenten. Op last van de gemeente zijn de werkzaamheden stilgelegd. Indien de aangevraagde vergunningen worden geweigerd, zal het college, desnoods met bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom, de oude toestand van de kelders zoveel mogelijk laten herstellen.
B&W Besluitenlijst 22 januari 2002
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 10
M 256

Groote Markt A 58 (????)
1803J. Gerrits bron
1822Johannes Frederikus Gerris (winkelier en timmerman) bron
Hinthamerstraat C 13 (????)
1865W.F. Leemans (aspirant-ingenieur van den waterstaat) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufact.)
1875L.E.H. Haenen (controleur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - P.H.J. van Vlijmen (koopm. in manufacturen)
1881H.M. Lafferte (partikuliere) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufacturen)
1892P.H.J. van Vlijmen
1908Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel in hoeden en petten
Hinthamerstraat 10 (1909)
1910Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel. in hoeden en petten
1928M.H.J.J. Kruijtzer - fa. J.W. Lippits
1943A. van Engeland (los arbeider) - M.H.J.J. Kruijtzer (koopman) - fa. J.W. Lippits (hoeden en petten)
19??? (Pleisure)
Afbeeldingen
  • ca 1930
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24-26

n: vermelding in een voetnoot