Hinthamerstraat 219

De halve Maan : De drie Zeeuwsche Rijksdaalders

Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Adresboeken
Hinthamerstraat 219
M 476

De halve Maan (????)
17??Vincent Boom
Hinthamereinde E 64 (????)
1865J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
1875J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
Hinthamereinde E 64 (1880)
1881P. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen, koopman in kolonialewaren)
1908L. Meeuwese Asselbergs (firma Moonen) grossiers en winkeliers in koloniale waren
Hinthamerstraat 219 (1909)
1910L. Meuwese Asselbergs (koopman) - wed. G.J. Moonen (gross. en winkel in kol. waren)
1928fa. wed. P.J. Moonen
1943(219-217): fa. wed. P.J. Moonen (handel in koffie en thee)