Hinthamereinde 82-86

Den Boerendans

Mosmans

Hinthamereind

40
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Charter
1642

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verkoop, verleden voor Otto Copes en Johan Pelgrom, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Philips, zoon wijlen Wouter Lievens, als man Hester, dochter Jan Adriaanszn Strik, aan Johan Maeszn van huis met erf en tuin "In de Boerendans" buiten Pijnappelse poort op Hinthamereind tussen huis eertijds van Jasper Corneliszn de Bruyn, nu Johan Maeszn voornoemd, aan ene kant en dat eertijds van Jan Arntszn, nu Jan Claaszn, aan andere kant, en strekkende achterwaarts zich uit tot aan barakken, staande bij fortificatiŽn der genoemde stad, met recht om te mogen gebruiken weg, gelegen tussen verkochte huis en dat van Johan Maeszn meergenoemd, haddende Jan Adriaanszn Strik voornoemd het 27 februari 1609 gekocht van Dierik, zoon wijlen Lambert Maeszn van Geffen en zijnde het aan genoemde Hester Strik op 12 november 1641 toebedeeld geworden, 30 december 1642.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 221.980
Adresboeken
Hinthamereinde 82
Hinthamereinde L 283 (????)
1906J.W.F.J. van Hagens Hagens (teekenaar van het kadaster)
1908A. van der Heijden Jr. (klerk)
Hinthamereinde 82 (1909)
1910A. v.d. Heijden (ambt. prov. waterstaat)
1923Adrianus J.J.M. Brekelmans (kantoorbediende)
1928A.J.J.M. Brekelmans
1943J.J. Foppele (colporteur)
Hinthamereinde 84
Hinthamereinde L 283a (????)
1906A. van der Heijden Jr. (klerk) - J.H.J. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegen Mij.)
1908J.W.F.J. van Hagens (teekenaar van het kadaster) - J.H. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegm. Mij.)
Hinthamereinde 84 (1909)
1910J.W.F.J. van Hagens (teekenaar bij het kadaster)
1928E.A. van der Heijden
1943A.J.J.M. Brekelmans (kantoorbediende) - A.M.J. Brekelmans (kantoorbediende) - J.H. Breuer (handel in koloniale waren)
Hinthamereinde 86
Hinthamereinde L 283b (????)
Hinthamereinde 86 (1909)
1910J.H. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegm. Mij.)
1928M. van de Ven
1943M. v.d. Ven - M.A.C. van Ven (typiste-telefoniste prijsbeh.)