afb.

Hinthamereinde 73 : Watertoren

architect: J. Kalff
bouwjaar: 1885

De watertoren had bovenin twee ijzeren bakken staan van ieder 200 kubieke meter voor de opslag van het water dat van het pompstation in Nuland kwam.
KringNieuws 4 (2002)
Aanzienlijke huizen

Watertoren van Den Bosch : Stoere poortwachter

door Jac.J. Luyckx

55
56
57
58
Noten
1.'s-Hertogenbosch was erg laat met de ontwikkeling en aanleg van openbare voorzieningen. De stad bleef ver achter bij andere steden in ons land. Niet voor niets was het sterftecijfer buitensporig hoog. Van de 5654 woningen in de oude binnenstad waren er in 1906 maar liefst 774 die geen enkele drinkwatervoorziening hadden. 1391 waren gemeenschappelijk van drinkwater voorzien door 210 gemeentelijke tapkranen en 153 gemeentelijke pompen. 237 woningen waren voorzien van drinkwater, maar voldeden niet aan de voorschriften. Tenslotte waren er 3252 woningen die volgens de bouwvoorschriften van drinkwater waren voorzien. (Zie o.m. P. van Ginneken, 'Opkomst van de zorg voor de volksgezondheid en de volkshuisvesting', in: H. van den Eerenbeemt en L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van de nieuwe tijd, Nijmegen 1960)
Bossche Bladen 2 (2009) 55-58
Architectuur

Watertoren

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (59)
Bossche monumenten

Zuiver drinkwater behoedde voor cholera

door Ed Hupkens

14
Stadsblad woensdag 13 februari 2019 | 14
Oe gotte kčk daor

Watertoren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 januari 1985
Rijksmonument

Hinthamereinde 73

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Van der Meijden

In de rij voor watertoren

  • Omdat in 1883-1884 een cholera-epidemie dreigde, werd in Den Bosch een drinkwaterleiding aangelegd.
  • Den Bosch pompte het drinkwater vanuit Nuland naar de nieuwe watertoren die werd gebouwd naar een ontwerp van J. Kalff.
  • Kalff was indertijd directeur van gemeentewerken en ook architect.
  • Hij ontwierp een vierkante 'burcht' als watertoren, passend bij de vestingwerken.
  • De watertoren in Den Bosch is tot 1974 in gebruik geweest. Daarna kwamen moderne pompen.
Brabants Dagblad zaterdag 23 maart 2013 | 26
Van Gaal / Verhagen

De watertoren

79
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 79
Afbeeldingen

12 september 2009

12 september 2009

12 september 2009

12 september 2009
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Watertoren
Brabants Dagblad donderdag 10 januari 1985 (foto)
 
2009

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Watertoren van Den Bosch : Stoere poortwachter
Bossche Bladen 2 (2009) 55-58
2010

Redactie

Den Bosch laat Watertoren restaureren
Brabants Dagblad donderdag 10 juni 2010
 
2011

Chris van Mersbergen

Watertoren voor 2,5 ton verkocht
Brabants Dagblad zaterdag 19 maart 2011
 
2011

'Horeca en kantoren in de Watertoren'

• Nieuwe eigenaar wil horeca en kantoren in de Watertoren.
• Architect is al bezig met het ontwerp.
• Gemeente Den Bosch: 'Plan is te voorbarig om nu al uitspraken over te doen.
• Restauratie in volle gang.
Jolique Jacobs | Brabants Dagblad donderdag 16 juni 2011
 
2011

Ruim twee miljoen in toren

• op begane grond van Watertoren komt horeca met eventueel een terras, op de overige etages kantoren.
• Oplevering staat gepland voor eind 2012, begin 2013.
• In totaal gaat het project 2,2 miljoen euro kosten.
Youri van der Horst | Brabants Dagblad vrijdag 4 november 2011
 
2012

Domien van der Meijden

Binnenkant toren aan beurt
Brabants Dagblad vrijdag 7 september 2012 | 26
 
2012

Sjuul van der Pol

Waar zijn de pinakels bovenop de Watertoren gebleven?
Stadsblad woensdag 21 november 2012 | 5
 
2012

Domien van der Meijde

Watertoren krijgt in 2013 interne verbouwing voor kantoorruimte
Brabants Dagblad zaterdag 15 december 2012 | 27
 
2013

In de rij voor watertoren

De watertoren in Den Bosch is hot. Er staan zeker twintig kandidaten in de rij.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad zaterdag 23 maart 2013 | 26
 
2013

Domien van der Meijden

MAX pakt restauratie pinakels toren op
Brabants Dagblad zaterdag 23 maart | 27
 
2013

Bossche watertoren krijgt lift en ramen

DEN BOSCH – De Bossche watertoren aan het Hinthamereinde moet rond het einde van dit jaar het grootste deel van de inpandige verbouwing achter de rug hebben. Aan de buitenkant valt vooral een aantal nieuwe ‘muurgaten’ op, die straks de extra raampartijen vormen voor horeca en kantoorruimten, met onder meer uitzicht op de Aa en de Sint-Jan.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad dinsdag 3 december 2013 | 27
 
2017

Hulde voor de eigenzinnige watertoren

De watertoren aan het Bossche Hinthamereinde is volgens de Nederlandse Watertoren Stichting ‘de beste herbestemde watertoren’ van 2017.
Bart Gotink | Brabants Dagblad donderdag 30 november 2017 | Regio 5
 
2018

Bart Gotink

Café Herman: ‘respectvolle omgang met oude watertoren’
Brabants Dagblad zaterdag 10 maart 2018 | Regio 5
 
2018

Nik de Vries

Plaquette voor Herman
Bossche Kringen 3 (2018) 6-7
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Bakstenen toren met verzwaarde hoeken onderverdieping met gebosseerd natuur- en baksteen werk, twee gevels met twee ingangsdeuren met rondbogen in een rond boogveld met geschilderd stadwapen en bouwjaar, ornamenten met een tweede rondboogveld waarin twee rondboog ramen en een half rond raam, erboven.
In het bovengedeelte van de toren in alle gevels twee boogramen en een rond raam. De verdiepingen worden gemarkeerd door horizontale natuurstenen banden. Alle bogen voorzien van natuurstenen aanzet-, tussen- en sluitstenen. De toren wordt aan de bovenkant afgesloten door een uitkragend boogfries rustend op nat. stenen kraagstenen, met kantelen en hangtorentjes op de hoeken. Inwendig is de toren nog geheel in orginele staat.
Fraai bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde (molens, boerderijen etc.).
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Geschiedenis
1885 Naar een ontwerp van architect J. Kalff gebouwd in 1885.
Bron: Architectuurgids 's-Hertogenbosch
 
Open Monumentendag
2010

Watertoren

Hinthamereinde 73

Omdat in de 19e eeuw de kwaliteit van het water uiterst slecht was, werd in 1885 de Watertoren gebouwd als onderdeel van een waterleidingnetwerk, waarbij het drinkwater afkomstig was uit het grondwater rond Nuland. Het kloeke gebouw met kantelen lijkt eerder een verdedigingstoren. Oorspronkelijk telde de toren twee tussenverdiepingen, waarvan er één zich onder de rechthoekige, in geklonken plaatstaal vervaardigde vlakbodemreservoirs bevindt. Dat was de inspectievloer.
In de loop der tijd zijn er verschillende extra vloeren ingebouwd. De Watertoren heeft als zodanig gefunctioneerd tot 1974. Momenteel is hij in gebruik als atelierruimte voor jonge kunstenaars.
Magazine Open Monumentendag (2010) 29
 
2015

Watertoren

Omdat in de 19e eeuw de kwaliteit van het drinkwater uiterst slecht was, werd in 1885 de watertoren gebouwd als onderdeel van een waterleidingnetwerk. Het water was afkomstig uit het grondwater nabij het dorp Nuland. Het kloeke gebouw met kantelen, ontworpen door J. Kalf, lijkt eerder een verdedigingstoren. Oorspronkelijk telde de watertoren twee tussenverdiepingen. Één daarvan, de inspectievloer, bevind zich onder de rechthoekige, uit geklonken plaatstaal vervaardigde vlakbodemreservoirs. In de loop der tijd zijn er diverse extra vloeren in gebouwd. De watertoren heeft als zodanig gefunctioneerd tot 1974. In 2013 is de watertoren gerestaureerd en verbouwd en doet dienst als huisvesting voor bedrijven. Hierbij zijn de markante natuurstenen en smeedijzeren hoekornamenten op de toren gereconstrueerd, waardoor het monumentale gebouw weer van verre het stadsgezicht siert.
Magazine Open Monumentendag (2015) 28
 
Raadsbesluiten
2011

Verkoop Watertoren

In een brief informeert het college de raad over de verkoop van de Watertoren aan de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed bv.
B&W Besluitenlijst dinsdag 22 maart 2011
 
Tekeningen

1886

1886
   
Adresboeken
Hinthamereinde 65
Hinthamereinde L 162 (????)
Hinthamereinde 65 (1909)
1928Watertoren
Literatuur en bronnenpublicaties

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 35

n: vermelding in een voetnoot