afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 april 2010

Hinthamereinde 64

Mosmans

Hinthamereind

40
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Adresboeken
Hinthamereinde 64
M 428-432

Hinthamereinde L 268 (????)
1894H.J.T. van de Ven
Hinthamereinde 64 (1909)
1910H.T.J. v.d. Ven (zoutziederij, grooth. in zachte zeep)