Hinthamereinde 54

De Vijl : Rosmalen

Mosmans

Hinthamereind

40
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Adresboeken
Hinthamereinde 54
M 425

Hinthamereinde L 263 (????)
1908wed. J Oudenhuijsen (winkelierster)
Hinthamereinde 54 (1909)
1910L. van Herwijnen (boekdrukker) - wed. J Oudenhuijsen (winkelierster)
1928J.W. van Liempt
1943J.W. van Liempt (timmerman) - W.M.J. van Liempt (kantoorbediende)