Hinthamereinde 48

De Witte Handschoen

Mosmans

Hinthamereind

40
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Notariaat

072. Archieven van notarissen met standplaats 's-Hertogenbosch voor 1842

Erfdeel van het echtpaar Van Geffen - Van Wassenberg.
Notaris Johan van Bruggen senior
3017. Minuutakten januari - 27 oktober 1727, folio 429-451
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Hinthamereinde 48
Hinthamereinde L 260 (????)
1908G.C. Hekker - H. van Kleef (sigarenmaker) - IJ. Krielaarts (visscher) - A. Krijnen - L. van Rixtel (arbeider)
Hinthamereinde 48 (1909)
1910G.C. Hekker - H. van Kleef (sigarenmaker) - L. van Rixtel (arbeider) - M. Versteeg (schoenmaker)
1928J.A. van Asperen
1943M. Schraven (sigarenmaker-winkelier)
Hinthamereinde 48a
Hinthamereinde 48a (1909)
1928L.J. Doomernik - A. van Doremalen - H. Doremalen
1943wed. E.H. van Asperen-de L'Or - T.H.B.J. Vorst (hulpgevangenbewaarder)