afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 juli 2014

Hinthamereinde 40-44

Gemeentelijk monument

Hinthamereinde 42-44

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen

30 september 2011
     
Adresboeken
Hinthamereinde 40
Hinthamereinde L 256 (????)
1908wed. H. Schuurmans (winkelierster)
Hinthamereinde 40 (1909)
1910wed. H. Schuurmans (winkelierster)
1928wed. Th.L. Meeuwssen - wed. H. Schuurmans
1943wed. T.M. Meeuwssen-Schuurmans (winkelierster)
Hinthamereinde 42
Hinthamereinde L 257 (????)
1898F.M. Marechal (vleeshouwer)
1908C. Boeren (kleerenverver) - A. Egglij (schoenmaker) - C. van de Wiel (pakhuisknecht)
Hinthamereinde 42 (1909)
1910Th. op ten Berg (schoenmaker) - C. van de Wiel (mandenmaker)
1928A. van Eerd - wed. C. van de Wiel
1943C.J. van Buuren (arbeider N.S.)
Hinthamereinde 44
Hinthamereinde L 258 (????)
1908L. Verbruggen - J. Vogel (aanspreker) - B. Vrensen (naaister)
Hinthamereinde 44 (1909)
1910H. Schrder (schrijnwerker)
1928wed. J. Eerhart - mej. J.M. Post - W.F. Smolders - A.J. Trum
1943H.M. Dona (opperman) - C. Sleenhoff (schoenmaker)