Hinthamereinde 30-32

De witte Swaen

Mosmans

Hinthamereind

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 40
Adresboeken
Hinthamereinde 30
Hinthamereinde L 252a (????)
1908wed. Kwakenaar
Hinthamereinde 30 (1909)
1910wed. Kwakenaar
1928mej. B.H. Kwakernaat
1943C. de Leeuw (besteller P.T.T.)
Hinthamereinde 32
Hinthamereinde L 252b (????)
Hinthamereinde 32 (1909)
1910W. Blom (goud- en zilversmid)
1928W.A. Burg - H.G.F. - Moll - wed. J.C.J. van Moll - van"
1943wed. M.P. Brekelmans-van de Leur