afb. Onbekend

Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Carolus 1976

Hervensebaan 4

In 1876 kwamen op het station in ís-Hertogenbosch vijf zusters van de Heilige Carolus Borromeus uit Trier aan, om de ziekenzorg in deze stad op een hoger plan te tillen. Het Groot Gasthuis had toen een slechte reputatie. De middeleeuwse gebouwen waren niet meer geschikt als verpleeghuis en het personeel, gunstige uitzonderingen daargelaten, was onderbetaald, ondeskundig en ongemotiveerd. De Barmhartige Zusters betrokken een perceel aan de Jan Heinsstraat bestaande uit een herenhuis met aanbouw, een voormalige looierij, een koetshuis, een pakhuis en vier arbeiderswoningen.
Aanvankelijk werden er in het Carolus Gesticht, zoals het toen heette, mannen en vrouwen opgenomen. Later werd het een vrouwenziekenhuis toen de broeders van St. Joan de Deo met de verpleging van mannelijke zieken begonnen. Toen specialisten er hun werkterrein kregen, ontwikkelde het Gesticht zich tot een modern, doch kleinschalig ziekenhuis dat zijn bestaansrecht naast het inmiddels groter en professioneler geworden Groot Ziekengasthuis had verworven. Toen echter in 1960 het aantal zusters sterk terugliep, kon de congregatie het bestuur van het ziekenhuis niet meer alleen aan. Het Carolus Ziekenhuis leek niet meer te kunnen blijven bestaan. Toentertijd bleek een fusie met het Groot Ziekengasthuis niet haalbaar en het Carolus Ziekenhuis week uit naar de rand van de stad.
'Tussen zorg en genezing', 125 jaar Carolus Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, door Jan Brouwers
Artikelen
1974

Redactie

Gebouw in mei 1976 gereed. Vlag in top op nieuwbouw van St. Carolusziekenhuis
Brabants Dagblad donderdag 31 oktober 1974 (foto)
 
1976

Redactie

Nieuw Carolus 'bemand'. Verhuizing verliep probleemloos
Brabants Dagbladdonderdag 20 mei 1976 (foto's)
 
1988

Redactie

Carolus-Liduina ziekenhuiskrant. Speciale uitgave van Brabants Centrum, ziekenhuisbijlage.
Stichting Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis 1988
 
1994

Stichting Carolus-Liduina-Lindenlust Ziekenhuis en Verpleeghuis

Carolus-Liduina-Lindenlust Ziekenhuis en Verpleeghuis
s.n. ('s-Hertogenbosch 1994)
 
1997

J. Leytens

Wat doen we nu eigenlijk allemaal? Een inventariserend onderzoek naar de kwaliteitsbevorderende en -borgende activiteiten in het Carolus-Liduina Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch
Acta hospitalia 1 (1997) 41-59
 
2001

Jan Brouwers

Tussen zorg en genezing. 125 jaar Carolus-Ziekenhuis 's-Hertogenbosch
Carolus Ziekenhuis - Adr. Heinen ('s-Hertogenbosch 2001)
 
2011

Het begint steeds holler te klinken

Veel staat er nog: de stoelen in de wachtkamer, de voorraadkasten van de apotheek. Maar het wordt niet meer gebruikt. Het Carolus is voorgoed verleden tijd.
Chris van Mersbergen | Brabants Dagblad woensdag 27 april 2011
 
2011

Tilly van Uffelen

De verhuizing
Brabants Dagblad woensdag 27 april 2011
 
2011

Tilly van Uffelen

Hoe het verder gaat met het Carolus en het GZG
Brabants Dagblad vrijdag 29 april 2011
 
2011

Knipscharen 'happen' in Carolus

Komende maandag beginnen de voorbereidingen op de sloop van het voormalige Carolusziekenhuis. Als alleen nog het skelet overis, begint het zware werk.
Kees Bechtold | Brabants Dagblad zaterdag 24 september 2011
 
2011

Ad Rijken

Twee sporen in strijd tegen plan Carolus
Brabants Dagblad woensdag 30 november 2011
 
Adresboeken
Hervensebaan 4
Hervensebaan 4 (????)
19??Ziekenhuis 'Carolus'
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 53, 55

n: vermelding in een voetnoot