afb. L.M. Tangel

Smalle Haven 191

De Sterre

Mosmans

Smalle Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
Adresboeken
Smalle Haven 191
M 733

Smalle Haven B 123 (????)
1865A.P. Schrijvers (comm. der plaatsel. belast.) - F.X.H. Schrijvers (klerk)
1875wed. L. Reijnders (partikuliere)
Smalle Haven B 115 (1880)
1881P.L. Reijnders (firma Reijnders en Smits, koopman in koloniale waren)
1908wed. P.L. Reijnders - wed. H.F.W.C. Woltering
Smalle Haven 42 (1909)
1910D. de Leeuw - wed. P.L. Reijnders
1912D. de Leeuw - wed. P.L. Reijnders
1928J.M. Teurlings
1943Gebrs. Teurlings (graanhandel) - P.A.F. Teurlings (koopman in granen en meel)
Smalle Haven 187-191 (1984)