Smalle Haven 169

Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met eenvoudige gepleisterde gebosseerde lijstgevel met T-ramen met geprofileerde stucwerk omlijsting met kuif en segmentboog. Kroonlijst met consoles en raampjes in het fries. Geprofileerde waterlijst. Kelder met houten zoldering onder achterste gedeelte. Enkelvoudige balklagen, kap met schaarspanten met balk. Naast het huis een steegje. Gepleisterde zijgevel en achtertuitgevel.
Gebouw van eenvoudige doch harmonisch architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Smalle Haven 169
Smalle Haven B 130 (????)
1865L. Kalberg (schipper en tapper)
1875wed. W. van Beugen (partikuliere)
Smalle Haven B 123 (1880)
1908L. Arts (sigarensorteerder) - wed. Arts (baker) - wed. Pennings (waschvrouw)
Smalle Haven 34 (1909)
1910wed. Pennings (waschvrouw) - F. Sieben (meubelmaker)
1912J. Hendriks (koopman) - wed. Vennix
1923Hendrikus L. Vermeulen (chef expeditie)
1928Koopvaart - Arie Steijn
1943M.G.M. v.d. Broek (boekhouder) - N.V. Koopvaart
Smalle Haven 169 (1984)