afb.

Smalle Haven 125-123

Dit is in Vlijmen

Uit 1635. Huis met trapgevel met natuurstenen banden, blokken en waterlijsten. Vensters der eerste verdieping met Tudorboogvormige, die der twee verdieping met korfbogige ontlastingsbogen. Zandstenen gevelsteen met gezicht op Vlijmen. Gerestaureerd.
Bron: Bossche Monumenten in Beeld
~~~
Het huis 'Dit is in Vlijmen' dat zijn naam ontleent aan het feit dat men in vroegere jaren vanuit dit huis het dorp Vlijmen kon zien liggen. Een fraaie bakstenen trapgevel met boogvormige ramen. Een van de weinige oude panden die bewaard zijn gebleven. Na de restauratie in 1973 was het gebouw in gebruik bij studenten van de H.A.S. (Hogere Agrarische School) als sociëteit. In de voorgevel zit een gevelsteen waarop de oudst bekende afbeelding van rond 1600 van het dorp Vlijmen.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
~~~
Jacob Victor, de bouwer van dit huis, kreeg van het stadsbestuur als bijdrage een deel van de stenen en een bedrag van 180 guldens, omdat hij als eerste hier een huis had gebouwd.
Bron: Stadsgidsenwerk
Achter de voorgevel

Dit is in Vlijmen: 'den ierst grooten gevel'

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 december 1995
Mosmans

Smalle Haven

50
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 50
Rijksmonument

Smalle Haven 23

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1965

Redactie

Den Bosch Monumentenstad
Brabants Dagblad vrijdag 10 december 1965 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Dit is in Vlijmen: 'den ierst grooten gevel'
Brabants Dagblad donderdag 7 december 1995 (foto)
 
Bouwhistorie
1971

Archief Architectenbureau Van der Laan, Hansen en Van Hal

Bestek en voorwaarden voor het restaureren en verbouwen van het pand 'Dit is in Vijmen', gelegen aan de Smalle Haven 23-24 te 's-Hertogenbosch
Gemeentewerken 's-Hertogenbosch
Hoofdafdeling stadsontwikkeling sectie monumenten
Dienst 1971. Bestek nr. 44.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Smalle Haven 125
M 746

Smalle Haven B 133a (????)
1908H. ten Bosch (sigarenmaker) - A.J. van Engelen (loodpletter) - Joh. van Rooi (sorteerder) - S. Schopmeijer (suikerbakker) - A. Verhulst (pakhuisknecht)
Smalle Haven 24 (1909)
1912wed. A. Pennings
1923Johannes van Aarle (sigarenmaker)
1928J. van Aerle - J.H. Driessen
1943Antonius F. Tiebosch (bakkersknecht) - T. Tijbosch (bakkersknecht)
Smalle Haven 125 (1984)
Smalle Haven 123
Smalle Haven ongen. (????)
Smalle Haven 123 (1984)
Afbeeldingen
  • 3 augustus 2007
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 81, 87

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 29

n: vermelding in een voetnoot