Smalle Haven 6

De gulden Craan

Mosmans

Smalle Haven

50
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 50
Adresboeken
Smalle Haven 6
M 759

Smalle Haven B 148 (????)
1865F. Olieslagers (herbergier)
1875J.M. Verbruggen (logement en tapper)
Smalle Haven B 155 (1880)
1881J.M. Verbruggen (hotel en restauratie)
1908P.A.M. Vermeeren (hôtelhouder)
Smalle Haven 6 (1909)
1910M. Polak (leeraar sted. muziekschool) - A. v.d. Sluis (hotelhouder)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)