afb. Havang, 23 september 2010

Guldenvliesstraat 6-8a

architect: P.Th. Stornebrink
huidige functie: Woningen

Rijksmonument

Guldenvliesstraat 6

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Guldenvliesstraat 6
Guldenvliesstraat N 302 (1901)
1908Jac. de Brave - T. Dalmaijer (schoenmaker) - G. Korsten (winkelier)
Guldenvliesstraat 6 (1909)
1910T. Dalmeijer (schoenmaker) - G. Korsten (winkelier)
1919G. Korsten (winkelier)
1923wed. Johannes G. Bunk (zonder)
1928C.H. Korsten - G. Korsten - W. van Meel
1943A. Hamers - M.P.B. Hamers (electricien)
Guldenvliesstraat 8
Guldenvliesstraat N 302a (1901)
1908S. Spiero (musicus)
Guldenvliesstraat 8 (1909)
1910L. Pruijssen (kellner)
1919H.A. Goedmakers (assistent der posterijen)
1928H.F.J. Ekel
1943A.W. van Nunen (leeraar) - P. van Nunen (beambte N.S.)